Her er oversikt over parkeringsmuligheter og adkomst til Nøstedhallen i uke 35 og 36.