Buldrevegg

I Nøstedhallen finner du også en buldrevegg

buldrevegg buldrevegg_skilt