9. november vedtok Drammen kommune ny forskrift for å begrense spredning av koronasmitte. Du kan lese mer om forskriften her:

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/forskriften-om-forebygging-av-koronasmitte-i-drammen-kommune/

Dette innebærer at hallen nå kun er åpen for barn og unge under 20 år og med bosted i Drammen kommune.