På grunn av byggearbeider vil det i uke 14 og påsken (og ut uke 15) være endret kjøremønster for å komme frem til hallen. Se kartet over.